Bunlar, iman edenler ve gönülleri Allah’ın zikriyle sükûnete erenlerdir. Bilesiniz ki, kalpler ancak Allah’ı anmakla huzur bulur. (Ra’d, 13/28)

Allah’a inanarak O’nu zikreden ve O’nun indirdiği Kur’an’ı okuyan kimselerin kalpleri yatışır, huzur bulur. Bu, Allah’ın mümin kullarına dünyadaki belki de en güzel hediyesidir. Zira hayatın meşakkatleriyle bunalan mümin, hemen Allah’ı zikrederek, Kur’an okuyarak, namaz kılarak huzur bulur. Aynı şekilde Allah’ın ayetlerini okuyan mümin kulun kalbi, şüpheden, tereddütten kurtulur.

Allah’ı zikrederek onun yardımını ve gücünü devamlı yanımızda hissederiz. İnanmayanların gönülleri Allah’ı anmaktan gafil olduğu için asla huzura eremez.

Zikr: Allah’ı anmak ve hatırlamak, onu unutmamak, Allah kelimesini ve tekbir, tehlil, tesbih, tahmid cümlelerini söylemek; Kur’an’ın bir ismi.