Takvâ sahipleri, mutlaka cennetlerde ve pınar başlarında olacaklar. (Onlara denilir ki:) “Oraya emniyet ve selametle girin.” (Hicr, 15/45-46)

Bu dünya hayatında insan en çok kendisinin ve ailesinin güvenliğini ve huzurunu düşünür. Ancak bu hayatta tam anlamıyla ne güvenden bahsedebiliriz ne de huzurdan. Zira Allah Teâla (cc) bizi burada korkuyla, açlıkla ve sıkıntıyla imtihana tabi tutacağını Kerim kitabında beyan etmektedir. İşte bu imtihanı başarıyla geçen müttakîler, bu dünyada insanların arayıp da bulamadıkları huzura, esenliğe ve güvenliğe cennette kavuşacaklardır.

Cennette müminler tam bir emniyet ve esenlik içinde olacaklardır. Her mümin, gerçek manada takvâ şuuruna ererek cenneti kazanma gayreti içinde olmalıdır.

Selâm: Güvenlik, esenlik; Allah’ın isimlerinden biri olarak âfet ve belalardan kurtaran, güven arayanları güvene erdiren.
‘Ayn [çoğul: ‘uyûn]: Kaynak, pınar; bir şeyin aslı, kendisi.