banner250

banner255

Mezhepler nasıl oluşmuştur?

Bir Hadis: İnsanların çoğu, şu iki nimetin kıymetini bilmez ve onları kullanırken ellerinde oluşuna aldanır: Sağlık ve boş vakit. (Buhârî, Rikâk, 1)

Diyanet Takvimi 14.03.2021, 00:00
Mezhepler nasıl oluşmuştur?
© Diyanet Haber

Mezhepler Nasıl Oluşmuştur?

Mezhep kelimesi esas itibarıyla “gidilen yol” anlamına gelmektedir. Istılahta ise “dinin asli veya fer’î hükümlerinin dayandığı delilleri bulmakta ve bunlardan hüküm çıkarıp yorumlamakta âlimlerin ortaya koyduğu görüşlerin tamamı veya belirledikleri sistem” diye tanımlanır. Tanımdaki asli hükümler dinin inanç esaslarını, fer’î hükümler ise ibadetler ve insanlar arası münasebetleri kapsamaktadır. Dolayısıyla asli hükümleri konu edinen mezheplere itikadi mezhepler, diğerlerine ise fıkhi/amelî mezhepler adı verilmektedir

Mezhepler dinin inanç ve amel alanına ait hükümlerini anlama, yorumlamayı ifade etmektedir. Başlangıçta dinî hükümleri anlama noktasında ortaya konan ilmî çabalar zamanla sistemleşerek ekolleri ve mezhepleri meydana getirmişlerdir. Dolayısıyla müçtehidlerin, dini anlama kapasitesi, ilmî birikimi ve sosyal çevre gibi değişik etkenler farklı anlayışları ortaya çıkarmış ve bugün mezhep adını verdiğimiz yapıları ortaya çıkarmıştır.

Kaynak: Diyanet Haber
banner242
Yorumlar (0)