Atasözlerinde saklı değerler

Atasözleri, insanlığın ortak kültür ve tecrübesinden neşet eden hikmet yüklü sözlerdir. Toplumun dinamiklerine ve kültürel kodlarına ışık tutan bu sözlerin ortaya çıkmasını sağlayan iki temel unsur vardır: Din ve kültür. Bazen bir ayetten bazen de bir hadisten ilhamla söylenmiş pek çok atasözümüz bulunmaktadır. “Ev alma komşu al.” ve “Sürüden ayrılanı kurt kapar.” atasözlerinin ilham kaynağı hadislerdir. “Ev almadan önce komşuya, yola çıkmadan önce de yol arkadaşına bakınız.” (Taberânî, el-Mu‘cemü’l-Kebîr, IV, 268) rivayeti birinci atasözünün; “Cemaat olmaya devam ediniz. Muhakkak ki sürüden ayrılan koyunu kurt yer.” (Ebû Dâvûd, Salât, 47) hadisi de ikinci atasözünün ilham kaynağıdır. “Kişi dostunun dini üzeredir...” hadisinin de ilham verdiği pek çok atasözü vardır: “Bana arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim”, “Kır atın yanında duran ya huyundan ya suyundan”, “Bülbül güle, karga çöplüğe götürür” atasözleri, bu hadisin âdeta şerhi olarak nitelenebilecek atasözleridir.

---

"Dârü’l-Fünûn’a bağlı ilk İlahiyat Fakültesi İstanbul’da açıldı. (1924)
Fırtına: Sitte-i Sevir başladı. (6 Gün)"

Editör: Mehmet Öztürk