banner250

banner246

Meleklere iman

Bir Ayet: Sizi sırf boş yere yarattığımızı ve sizin artık huzurumuza geri getirilmeyeceğinizi mi sandınız? (Müminûn, 23/115)

Diyanet Takvimi 01.02.2021, 00:00
Meleklere iman

Meleklere İman:

“Ey iman edenler! Allah’a, peygamberine, peygamberine indirdiği kitaba iman edin. Kim Allah’ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve ahiret gününü inkâr ederse derin bir sapıklığa düşmüş olur.” (Nisâ, 4/136) ”Haberci ve kuvvet” anlamlarına gelen melek, Allah’ın emriyle çeşitli görevleri yerine getiren, gözle görülmeyen, yemeyen, içmeyen, uyumayan, erkeklik-dişiliği olmayan, beşeri ihtirasları bulunmayan, günah işlemeyen nuranî ve ruhanî varlıktır. Melekler, Allah’ın emrine asla isyan etmezler yüce Allah’ı tesbih ve zikrederler. (A’râf, 7/206) Melekler, insanları korurlar, müminlere yardımcı olurlar. Müminlere bağışlanmaları için dua ederler, af dilerler. Kirâmen kâtibîn adındaki melekler insanın yaptıklarını kaydederler. Meleklerden; Cebrail, Mikail, İsrafil ve Azrail büyük melek olarak bilinmektedir. Meleklere inanmamak, dolaylı olarak vahyi, peygamberi, peygamberin getirdiği kitabı inkâr etmek anlamına gelir. Meleklere iman İslam’ın temel şartlarındandır.

Kaynak: Diyanet Haber
banner249
Yorumlar (0)