banner297

banner319

Kadınların, ziynet eşyasından zekât vermeleri gerekir mi? İhtiyaç için kullanılan araç-gereç ve malzemelere zekât düşer mi?

banner265

Bir Hadis: Büyük günahlardan kaçınıldığı takdirde, beş vakit namaz ile cuma, bir sonraki cumaya kadar ve Ramazan diğer Ramazan’a kadar, aralarında işlenen günahların bağışlanmasına vesiledir. (Müslim, Tahâret, 16)

Diyanet Takvimi 08.04.2022, 00:00
Kadınların, ziynet eşyasından zekât vermeleri gerekir mi? İhtiyaç için kullanılan araç-gereç ve malzemelere zekât düşer mi?
© DİHA

Kadınların, ziynet eşyasından zekât vermeleri gerekir mi?

Altın ve gümüşten yapılmış ziynet eşyaları, zekât için gerekli diğer şartları da taşıdığı takdirde Hanefîlere göre zekâta tâbidir. Bu itibarla altından yapılmış ziynet eşyaları, 80.18 gr. veya daha fazla olup üzerinden de bir yıl geçmiş ise kırkta biri oranında zekâtları verilir. Altın ve gümüş dışındaki maden ve taşlardan mamul ziynet eşyası ise zekâta tâbi değildir (İbn Nüceym, el-Bahr, II, 243). Şâfiî, Mâlikî ve Hanbelî bilginlerine göre ise, kadının normal olarak takıp kullandığı ziynet eşyası, aslî ihtiyacı sayıldığından bunlardan zekât gerekmez (Nevevî, el-Mecmû’, VI, 46 vd).

İhtiyaç için kullanılan araç-gereç ve malzemelere zekât düşer mi?

Sanat ve mesleğin icrası için gerekli olan araç-gereç, makine ve malzemeler, aslî ihtiyaçlar kapsamında yer alır ve bunların zekâtının verilmesi gerekmez. Ancak, kişinin kendi mesleğinin icrası için değil de, ticaret için üretilen veya alınıp satılan araç-gereç, malzeme ve makinelerin zekâtının verilmesi gerekir.

Kaynak: Diyanet Haber
banner276
Yorumlar (1)
Nida 1 ay önce
İslam da zekâtın dusmesi için bir kişinin evi arabası Bir yıllık nafakası bunların dışında da biriktirdiği nisap miktari altın ya da o değerde parası olcak.ancak Bir kişi var ki evi arabası yok ama köşede zor günler için biriktirdiği nisap miktarına ulaşan altın ya da parası var yine de zekat verecek mi