banner324

banner319

Hz. Peygamber'in (s.a.s) yöneticiliği

banner265

Bir Hadis: Ölümü istemeyin. Zira can vermek (sekerâtü’l-mevt) çok zordur. Kişinin ömrünün uzun olması ve Allah’ın insana, tevbe ile kendisine yönelme imkânı vermesi onun için mutluluktur. (İbn Hanbel, III, 333)

Diyanet Takvimi 12.06.2022, 00:00
Hz. Peygamber'in (s.a.s) yöneticiliği
© DİHA

Hz. Peygamber'in (s.a.s) yöneticiliği

Hicretle birlikte Hz. Peygamber’in siyasi liderliği de ön plana çıkmaya başladı. Resûl-i Ekrem’in liderliğinde Arap yarımadasındaki siyasî yapı çeyrek asır içinde değişmiş, Hz. Peygamber asırlarca yaşayan büyük bir devletin temelini atmıştır. Hicretin 10. yılında (631) bütün Arabistan’ın İslam hâkimiyetine girmesi üzerine Hz. Peygamber çeşitli bölgelerin yönetimi için genellikle kendi kabilelerinden seçkin kimseleri görevlendirdi. Hz. Peygamber’in görev verdiği kimseler hakkındaki ölçüsü liyakat ve ehliyetti. Bunlardan yetenekli çıkmayanları geri çağırır ve daha liyakatlisini gönderirdi. Resûl-i Ekrem’in yönetimde vazgeçmediği prensiplerden biri de istişare idi. Birçok işte ashabın ileri gelenlerine danışıp görüşlerini alır, Uhud Gazvesi’nde olduğu gibi bazen kendi kanaatine uymasa bile istişare sonucu ortaya çıkan kararı uygulardı. Hz. Ebû Bekir ile Ömer’in yardımcıları olduğunu belirten Resûlullah hayır ve sevap umarak iyi niyetle görevini yerine getirmek isteyen yöneticiye Allah’ın iyi bir yardımcı nasip edeceğini, kötü niyetli yöneticiler için aksi durumun söz konusu olacağını bildirmiştir.

Kaynak: Diyanet Haber
banner276
Yorumlar (0)