banner324

banner319

Hz. Osman'ın cömertliği

banner265

Bir Hadis: Hediyeleşin! Zira hediyeleşme, kalpteki kin ve hasedi yok eder. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 15, 141)

Diyanet Takvimi 17.06.2022, 00:00
Hz. Osman'ın cömertliği
© DİHA

Hz. Osman'ın cömertliği

Geceleri ibadetle, gündüzleri oruçla geçiren Hz. Osman nazik ve mahcup bir tabiata sahip olmanın yanı sıra son derece cömertti de. Medine’ye hicretten sonra içme suyu sıkıntısı yaşandığı bir sırada 35.000 dirheme satın aldığı Rûme Kuyusu’nu vakfetmesi, Tebük Seferi hazırlıklarında en büyük yardımı yapması, Hz. Ebû Bekir zamanındaki bir kıtlık sırasında 1000 deve yükü buğday, kuru üzüm ve zeytinyağı ile dönen kervan malının tamamını muhtaç durumdaki Müslümanlara dağıtması, Talha b. Ubeydullah’ta olan 50.000 dirhem alacağını bağışlaması onun cömertlik ve hayır duygusunu açıkça göstermektedir. Civardaki yerleri satın alıp Mescid-i Harâm’ı genişleten ve Harem’in sınır taşlarını yenileten Hz. Osman, Mescid-i Nebevî’yi yeniden inşa ettirirken kendi malından 10.000 dirhem harcamıştı. Cennetle müjdelenen on sahâbîden biri olan Hz. Osman, Tebük ordusunu donatmadaki öncülüğü ve Rûme Kuyusu dolayısıyla ayrıca cenneti hak etmiştir. (Buhârî, Fedâ’ilü ashâbi’n-nebî, 7)

Kaynak: Diyanet Haber
banner276
Yorumlar (0)