banner250

banner246

Allah'ın kulları üzerindeki hakkı

Bir Hadis: Allah’ım! Seni her türlü noksanlıktan tenzih ederim. Allah’ım beni bağışla. Şüphe yok ki Sen karşılık beklemeden bol bol verensin. (Hâkim, Müstedrek, I, 681)

Diyanet Takvimi 06.06.2021, 00:00
Allah'ın kulları üzerindeki hakkı
© Diyanet Haber

Allah'ın Kulları Üzerindeki Hakkı

İslam’da haklar, “Allah’ın hakları” ve “kulların hakları” şeklinde ikiye ayrılır.

Kul hakları önce Allah ile kul arasındaki, sonra da kul ile kullar arasındaki hukuka işaret eder. Hz. Peygamber, Muâz b. Cebel ile yaptığı bir yolculuk esnasında Allah ile insan arasındaki bu hak ilişkisini çok veciz bir şekilde anlatır. Resûlullah, “Ey Muâz! Allah’ın kulları üzerindeki haklarını bilir misin?” diye sorar. Muâz, “Allah ve Resûlü daha iyi bilir.” der. Resûlullah, “Allah’ın kulları üzerindeki hakkı, kendisine hiçbir şeyi ortak koşmamaları ve O’na ibadet etmeleridir.” buyurur. Bir süre yol aldıktan sonra yine o mübarek ses işitilir: “Peki ey Muâz! Bunu yaptıkları takdirde kulların Allah üzerindeki hakkı nedir, bilir misin?” Muâz yine, “Allah ve Resûlü daha iyi bilir.” dedikten sonra Resûlullah, “Allah’ın onlara azap etmemesi, onları cennetine koymasıdır.” (İbn Hanbel, V, 239) buyurur.

Kaynak: Diyanet Haber
banner242
Yorumlar (0)