banner250

banner203

Ahirete iman

Bir Ayet: Sadakaları açık olarak verirseniz bu ne güzel! Şayet onu yoksullara verirken gizlerseniz bu sizin için daha da hayırlıdır ve sizin bir kısım günahlarınıza kefâret olur. Allah yaptıklarınızdan haberdardır. (Bakara, 2/271)

Diyanet Takvimi 08.01.2021, 00:00
Ahirete iman
© Diyanet Haber

Ahirete iman

Dünya hayatından sonra başlayıp ebediyen devam edecek olan ikinci hayata ahiret denir. Ahiret dünya hayatını takip eden ebediyet alemine ait çeşitli aşamalar ve hallerden ibarettir. Kur’an-ı Kerim ahireti bize detayları ile anlatır. “Nereden geldim, nereye gidiyorum?” sorularına tatminkâr bir cevap sunar. Düşünen her insanın sormaya mecbur olduğu bir sorudur bunlar. İlk sorunun cevabı ikinciyi de belirler. Nereden geldim: Allah’tan geldim. Nereye gidiyorum: Ahirete gidiyorum. Bundan dolayı Allah’a imanla ahiret gününe imanın Kur’an’da sık sık ve birlikte zikredilmek suretiyle ne kadar önemli bir ilke olduğuna dikkat çekilmiştir. Öldükten sonra tekrar dirileceğine ve dünyada yaptıklarının hesabını bizzat Allah’a vereceğine inanan bir insan, Allah’ın emirlerini dinler, yasaklarından sakınır. Peygamberimizi örnek alarak onun sünnetine uyar, güzel ahlakıyla ahlaklanmaya özen gösterir. Ailesine, milletine ve vatanına karşı tüm görevlerini yerine getirir. Akraba ve komşularına iyi davranır. Hile ve haksızlıktan, başkalarını aldatmaktan sakınır. Elinden geldiğince herkese iyilik yapmaya çalışır.

Kaynak: Diyanet Haber
Yorumlar (0)