banner203

banner250

Zilhicce ayının ilk on gününün fazileti

BİR HADİS: Müminin hâli ne hoştur! Her hâli kendisi için hayırlıdır ve bu durum yalnız mümine mahsustur. Başına güzel bir iş geldiğinde şükreder; bu onun için hayır olur. Başına bir sıkıntı geldiğinde ise sabreder; bu da onun için hayır olur. (Müslim, Zühd, 64)

Diyanet Takvimi 22.07.2020, 00:00
Zilhicce ayının ilk on gününün fazileti
© Diyanet Haber

Zilhicce ayı Kur’an-ı Kerim’de bahsi geçen hac aylarından biridir. Hac ayları, hicrî takvimdeki Şevval ve Zilka‘de aylarının tamamı ile Zilhicce ayının ilk 10 günüdür. Zilhicce ayı hac menâsikinin ve Kurban bayramının idrak edildiği günleri içinde barındırır. Zilhicce’nin dokuzuncu günü öğle vakti ile onuncu günü fecr-i sadık arasında Arafat vakfesi yapılır. Zilhiccenin sekizinci günü “terviye”, dokuzuncu günü “arefe” günü olarak bilinir. Onuncu günü ise Kurban bayramının birinci günüdür. Hem hac mevsiminin hem de haram aylarının içerisinde yer alan bu ayın ilk on gününün faziletini Peygamber Efendimiz (s.a.s.) şöyle anlatmaktadır: “Allah katında şu on günde işlenecek salih amelden daha sevimli bir amel yoktur.” (Buhârî, Îdeyn, 11) Zilhicce’nin ilk dokuz günü oruç tutmak müstehap kabul edilmiştir. Hz. Peygamber (s.a.s.) bu günlerden olan arefe gününde tutulan oruca ise ayrı bir önem vermiştir. Dolayısıyla bu günleri oruç vd. ibadetlerle değerlendirmek gerekir. Hacda olanların ise, yapacakları ibadetleri aksatmamaları, sıkıntı ve hâlsizliğe düşmemeleri için Arefe günü oruç tutmamaları daha uygundur. (Din İşleri Yüksek Kurulu, Fetvalar, s. 267, 305)

Kaynak: Diyanet Haber
banner242
Yorumlar (0)