banner250

banner255

Tarihe ışık tutan seyahatler

BİR HADİS: Fiyatları artırmak için Müslümanların fiyatlarına (piyasalarına) müdahale eden kişiyi, Allah Tealâ’nın kıyamet gününde büyük bir ateşe oturtması haktır. (İbn Hanbel, V, 28)

Diyanet Takvimi 19.08.2020, 00:00
Tarihe ışık tutan seyahatler
© Diyanet Haber

Asr-ı saâdet ve Hulefâ-yi Râşidîn döneminden itibaren Müslümanlar tarafından seyahatler gerçekleştirilmiş ve seyahatnameler kaleme alınmıştır. Bu seyahatlerle İslâm dinini yaymaya vesile olan fetihleri kolaylaştırma, fetihler neticesinde genişleyen İslâm topraklarını oluşturan beldeleri ve halkını tanıma, başta hadis olmak üzere çeşitli ilimleri tahsil etme ve hac yolculuğu gibi gayeler hedeflenmiştir.

Seyahatnameler yazıldığı kültüre ve yazarın üslubuna göre şekillenmiştir. Dünyanın önemli gezginlerinden sayılan İbn Battûta’nın seyahatnamesi ülke ve beldelerin özelliklerinden çok; insanların ve halkların durumları, sosyal hayat, inanç ve gelenekleriyle ilgili bilgiler vermiştir.

Pîrî Reis Kitâb-ı Bahriyye’sini bilgi ve hâtıralarından coğrafî bir kitap oluşturmak ve okuyucuya faydalı olmak için sade bir dille kaleme almıştır.

Evliya Çelebi Seyahatnamesinde ana hatlarıyla tarih, mekân ve halk olmak üzere üç katmandan oluşan şehir tasvirleri yapmıştır. Seyahatname, Evliya Çelebi’nin seyahatle geçen hayatını anlatır; yani eser hem bir seyahatnamedir hem de yazarın otobiyografisidir. Seyahatnameler, tarihe düşülmüş en etkileyici notlardır; yoldaki işaretler gibi.

Kaynak: Diyanet Haber
banner242
Yorumlar (0)