Sarı Saltuk Baba

BİR HADİS: Kim namazı kılınana kadar cenazenin yanında bulunursa, ona bir kîrat; kim de defnedilinceye kadar cenazenin yanında bulunursa, ona iki kîrat sevap vardır. “İki kîrat ne (kadardır)?” diye sorulduğunda Hz. Peygamber, “İki büyük dağ kadardır” cevabını vermiştir. (Buhârî, Cenâiz, 58; Müslim, Cenâiz 52)

Diyanet Takvim 26.03.2020, 00:00
Sarı Saltuk Baba
© Diyanet Haber
banner197

Anadolu ve Balkanlardaki birçok fetih mücadelesine katılmış Sarı Saltuk Baba, XIII. yüzyılda yaşamış, Anadolu ve Balkanların İslamlaşması ve Türkleşmesinde rol oynayan gazi/derviş, alperen bir zattır.

Sarı Saltuk’un sınırlı bir bilgiye sahip olunan gerçek hayatı, menkıbe hâline gelmiş efsanelerle dolu hayatının gerisinde kalmıştır. Dolayısıyla hayatıyla ilgili bilgiler daha çok menakıpnamelerde yer aldığından bilgileri tespit etmek oldukça güçtür. Onun gerçek hayatına yönelik en doğru bilgilere İbnü’s-Serrac’ın Tüffâhü’l-Ervah adlı eserinden ulaşılabilmektedir.

Ahmet Yesevi’nin müritlerinden de olan Sarı Saltuk, fetihler sonucu Balkanlara yerleştirilen Türkmenlerin hem dinî hem siyasi liderliğini üstlenir ve birçok gaza düzenleyerek İslam’ın yayılması adına mücadeleler verir. Dobruca’da irşad faaliyetleri için tekke ve zaviyeler de açan Sarı Saltuk Baba, geniş bir coğrafya insanının gönlüne taht kurmuştur.

Dobruca’da 1293 yılına kadar yaşamış ve ölümünün ardından Babadağı’ndaki zaviyeye gömülmüştür. Kendisine duyulan saygı ve sevgiden ötürü hem Balkanlar’da hem de Anadolu’da adına türbeler inşa edilmiştir.

Kaynak: Diyanet Haber
Yorumlar (0)