banner250

banner246

Ölümden Sonra Diriliş: Haşir

GÜNÜN DUASI: “Rabbim! Bana ve anne-babama lütfettiğin nimete şükretmeye, razı olacağın işleri yapmaya beni muvaffak kıl. Benden gelecek nesli hayırlı eyle, pişmanlıkla dönüp senin kapına başvurmaktayım ve ben şüphesiz sana boyun eğenlerdenim.” (Ahkâf, 46/15)

Diyanet Takvimi 28.02.2019, 02:00
Ölümden Sonra Diriliş: Haşir

Ehl-i sünnet âlimleri âhiretteki dirilişin ruh-beden beraberliği içinde olacağı noktasında görüş birliğine varmışlardır. Cenab-ı Hak, Kur’an-ı Kerim’de ilk yaratmayı başlatanın da, ölümden sonra zamanı gelince yaratmayı tekrar edecek olanın da kendisi olduğunu beyan etmektedir. (Rum, 27)

Akıl açısından imkân dâhilinde bulunan dirilişin ispatına yönelik birçok âyette üç delil özellikle kendini göstermektedir: İnsan, toprak ve su. İnsanın kendi yaratılışı ve bunun safhaları, onun Allah’a ve âhiret gününe iman etmesi için en yakın ve en açık delildir. Zira insanın ana karnında oluşması, dünyaya gelişi, gelişme safhaları, ihtiyarlığı ve ölümü hep kendi dışında vuku bulmaktadır. Aynı şekilde insan, kupkuru toprağın gökten inen su ile nasıl canlanıp kabardığını, hayatının devamı için kendisine neler hazırlayıp sunduğunu da her an müşahede etmektedir. Bu olup bitenlerde yoktan var etme çerçevesinde kişinin hiçbir katkısı yoktur. Şu halde bütün bunlar Allah’ın vaat ettiği dirilişin en kesin akli delilleridir.

SÖZÜN ÖZÜ

Gözünü dört aç ve bak: her yerde kendi suretini göreceksin. Kulağını iyi aç ve dinle: bütün seslerde kendi sesini duyacaksın.
Halil Cibran

Kaynak: Diyanet Haber
banner242
Yorumlar (0)