banner250

banner246

İman Esasları: Âmentü

GÜNÜN DUASI: “Allah’ım! Peygamberin Hz. Muhammed (s.a.s.)’in senden istediği hayırlı şeyleri biz de senden istiyoruz. Yine Peygamberin Hz. Muhammed (s.a.s.)’in sana sığındığı şeylerden biz de sana sığınıyoruz.” (Tirmizî, Deavât, 94)

Diyanet Takvimi 13.04.2019, 02:00
İman Esasları: Âmentü

İman “Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed aleyhisselâmı, Cenâb-ı Hak’tan alıp insanlığa tebliğ ettiği bilinen konularda tasdik etmek, onun doğruluğuna kesinlikle hükmetmek” anlamına gelen bir terimdir. Bu tanım itikâdî hükümlerin tamamını içine aldığı gibi, amelî ve ahlaki hükümleri de –dinin kesin emir, yasak ve tavsiyeleri oluşları bakımından- kapsar.

İmanın en kısa ifadesi kelime-i tevhiddir: “Allah’tan başka ilah yoktur, Hz. Muhammed Allah’ın elçisidir.” Bu cümlede Allah’ın varlığı ve birliği ile Hz. Muhammed’in hak peygamber olduğu ifade edilmektedir. Dolayısıyla hak peygamberin tebliğ ettiği bütün dinî konuların gerçek olduğu da benimsenmektedir. İmanın daha ayrıntılı tanımı bizzat Hz. Peygamber tarafından şöyle yapılmıştır:

“İman, Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe ve hayrıyla şerriyle birlikte kadere inanmandır” (İbn Hanbel, I, 51). Bu tarif bütün akait meselelerinde esas alınmış, bu konuda yazılan kitapların planını teşkil etmiştir. Bu hadis, İslâm’ın itikâdî hükümlerini altı prensip içinde özetlemiş ve dinimizin “âmentü”sünü oluşturmuştur.

SÖZÜN ÖZÜ

Marifetullah ehlinin ilk makamı edeptir.  Hacı Bektaş-ı Velî

Gafilin kalbi dünyaya  bağlıdır Zâhidin kalbi ukbâya bağlıdır. Erzurumlu İbrahim Hakkı 

Kaynak: Diyanet Haber
banner249
Yorumlar (0)