banner250

banner246

İmam müslim (Müslim B. haccâc) 821-875

BİR HADİS: Kuşkusuz sadaka, Rabbin hoşnutsuzluğunu giderir (Allah’ın kişiye huzurlu bir hayat bağışlamasına vesile olur, işlenen kötülüklere mukabil başa gelebilecek kötülüklere de kefaret olur) ve kötü bir şekilde ölmeyi (Allah’ın izniyle) önler. (Tirmizî, Zekât, 28)

Diyanet Takvimi 05.05.2020, 00:00
İmam müslim (Müslim B. haccâc) 821-875
© Diyanet Haber

12 yaşından itibaren hadis öğrenmeye başlayan ve ileride çok büyük bir hadis âlimi olan İmam Müslim 821 yılında Nişabur’da dünyaya gelmiş, 875 yılında aynı şehirde vefat etmiştir. Yaşadığı yerin bir ilim merkezi olması ve ailesinden de ilimle meşgul kimselerin bulunması onun çok küçük yaşta ilme merak duymasına vesile olmuştur. İmam Müslim ticaretle geçimini sağlayan zengin bir kimse idi. Yardım etmeyi çok sevdiği için “Nişabur’un cömerdi” diye anılırdı. Tüccar olması hadis ilmiyle meşgul olmasını engellememiş, ticaret seyahatleri sayesinde uzak coğrafyalara ilim yolculukları yapmıştır. Hicaz, Irak, Şam ve Mısır’a gitmiş ve oralarda hem ilim öğrenmiş hem de öğretmiştir.

İmam Müslim, İmam Buhârî’nin talebesidir. Yaşadığı dönemde dört büyük hadis hafızından biri olduğu belirtilmiştir. Hadis ilmiyle ilgili pek çok eser yazmıştır. Sahih-i Müslim adıyla meşhur olan hadis kitabını yazması 15 yıl sürmüştür. Yaklaşık 300.000 hadis içerisinden seçerek oluşturduğu eserini 864 yılında tamamlamıştır. Onun eseri hocası İmam Buhârî’nin eseriyle birlikte Kur’an-ı Kerim’den sonra en güvenilir kaynak kabul edilmiştir.

Kaynak: Diyanet Haber
banner249
Yorumlar (0)