banner203

banner250

İhram yasakları

BİR HADİS: Hiçbiriniz başına gelen bir sıkıntıdan dolayı ölümü istemesin. Eğer mutlaka isteyecek olursa, “Allah’ım, yaşamak benim için hayırlı olduğu sürece beni yaşat, ölüm benim için hayırlıysa canımı al!” desin. (Buhârî, Merdâ, 19)

Diyanet Takvimi 24.07.2020, 00:00
İhram yasakları
© Diyanet Haber

İhram, hac veya umre yapmaya niyet eden kişinin, diğer zamanlarda mübah olan bazı fiil ve davranışları belirli bir süre boyunca kendi nefsine haram kılması anlamındadır. Normal zamanda helâl olan bazı fiiller ihramlı için yasak hâle gelir. Niyet ve telbiye getirmek ihramın rüknüdür. Kişi niyetle beraber telbiye getirmekle ihrama girmiş olur. İhram giymek ise hac menâsikinin ifâsı sırasında giyilmek üzere hazırlanmış beyaz renkli bezlere bürünmek anlamındadır.

İhrama giren kimselere, ihramdan çıkıncaya kadar yasak olan iş ve davranışlar vardır. Bunlara “ihram yasakları” denir. Başlıca ihram yasakları; dikişli elbise ve iç çamaşırı türü giyim eşyası giymek, vücuttaki saç, sakal ve kılları kesmek/yolmak, tırnak kesmek, güzel koku sürmek, cinsel ilişki ve genellikle cinsel ilişkiye götüren söz ve davranışlarda bulunmak, hayvan, bitki vd. canlılara zarar vermek, başkalarıyla tartışmak, hakaret ve kavga etmek şeklinde sıralanabilir. İhram yasaklarından giyimle ilgili yasaklar sadece erkeklere yöneliktir. Kadınlar ise normal elbiselerini giyerler, sadece ihram süresince yüzlerini örtmezler. (Heyet, İlmihal, DİB Yay. I, 514-526)

Kaynak: Diyanet Haber
banner242
Yorumlar (0)