banner250

banner203

İbnadetlerde itidal

BİR HADİS: İçinizden biri bir kötülük görürse onu eliyle, buna gücü yetmezse diliyle değiştirsin; buna da gücü yetmezse kalbiyle (ona karşı kin ve nefret beslesin). Bu ise imanın asgarî gereğidir. (Müslim, Îmân, 78)

Diyanet Takvimi 16.09.2020, 00:00
İbnadetlerde itidal
© Diyanet Haber

Sahabilerden Abdullah b. Amr’ın geceleri sabaha kadar ibadet edip, gündüzleri de oruç tuttuğunu öğrendiğinde Resulullah, “Sen böyle yaparsan gözlerin çöker, bedenin yorulur. Şüphesiz bedeninin sende hakkı vardır. Ailenin sende hakkı vardır. Onun için bazı günler oruç tut, bazı günler tutma; gecenin bir bölümünde namaz kıl, geri kalan kısmında da uyu” buyurmuştur. (Buhârî, Teheccüd, 20)

Biz Resulullah’ın (s.a.s.), Hz. Abdullah’a olan bu öğüdünde hayatın her alanında olduğu gibi ibadetlerde de itidalli olmayı tavsiye ettiğini görüyoruz. İtidal, bütün aşırılık ve gevşekliklerden uzak olan dosdoğru ve dengeli yoldur. İfrat, gereğinden fazla (aşırı) olma; tefrit ise yetersizlik ve ihmalkârlık hâlidir. İtidal ise bu ikisinin ortasıdır, dengeli olmaktır.

Resulullah (s.a.s.), imamlık yapan bir sahabiye namazı hafif kıldırmasını ve insanları, içlerindeki en zayıfına göre değerlendirmesini söylerken (İbn Mâce, İkâmetü’s-salavât, 48), namazı hızlı hızlı kılıp yanına gelen bir kimseden de her rüknün hakkını vererek namazı tekrar kılmasını istemiştir. (Buhârî, Ezan, 122) Bu örneklerde de Peygamberimiz hem ifrat hem tefritten sakındırmıştır.

Kaynak: Diyanet Haber
Yorumlar (0)