banner331

banner319

Hadis ilmine adanmış bir ömür: Ahmed B. Hanbel

BİR AYET: Her canlı ölümü tadacaktır. Ancak kıyamet günü yaptıklarınızın karşılığı size tastamam verilecektir. Kim cehennemden uzaklaştırılıp cennete sokulursa gerçekten kurtuluşa ermiştir. (Âl-i İmrân, 3/185)

Diyanet Takvimi 04.08.2020, 00:00
Hadis ilmine adanmış bir ömür: Ahmed B. Hanbel
© Diyanet Haber

Ahmed b. Hanbel miladi 780 yılında Bağdat’ta doğdu. İlim tahsiline Kur’ân-ı Kerîm’i ezberledikten ve Bağdatlı âlimlerden bir müddet gramer ve fıkıh okuduktan sonra hadis öğrenerek devam etti. İmam Şâfiî, Abdürrezzâk ve Abdurrahman b. Mehdî hocası; Müslim, Ebû Dâvûd, Tirmizî ve Nesâî ise talebeleri olmuştur.

Ahmed b. Hanbel’in ömrü hadis öğrenmek ve öğretmek ile geçmiştir. Hayatı ilim yolcuları için adeta rehber niteliğindedir. Hadis ilmi için Bağdat, Kûfe, Basra, Mekke, Medine, Dımaşk, Halep ve Cezîre’ye seyahatler yapmıştır. Bu seyahatler esnasında birçok meşakkate katlanmıştır. Yeterli parası olmaması sebebiyle kervancıların yanında deve bakıcılığı dahi yapmıştır. Çektiği onca sıkıntıya rağmen maddi anlamda yapılan hiçbir teklifi kabul etmemiştir. Reddettiği büyük imkânları başkalarının geri çevirmediğini söyleyen oğlu Salih’e Tâhâ suresinin 131. ayetini okuyarak Allah’ın vereceği rızkın daha hayırlı ve daha kalıcı olacağını ifade etmiştir.

Ahmed b. Hanbel 31 Temmuz 855’te Bağdat’ta vefat etmiştir. Arkasında 700 bin hadis arasından derlenerek ve seçilerek oluşturulmuş Müsned isimli eserini bırakmıştır.

Kaynak: Diyanet Haber
banner332
Yorumlar (0)