banner203

banner222

Biz kendimizi değiştirmedikçe Allah bizi değiştirmez

Bir Ayet: Ey Rabbimiz! (Amellerin) hesap olunacağı gün beni, ana-babamı ve müminleri bağışla! (İbrâhîm, 14/41)

Diyanet Takvimi 02.12.2020, 00:00
Biz kendimizi değiştirmedikçe Allah bizi değiştirmez

Yüce Allah, “Şüphesiz ki, bir kavim kendi durumunu değiştirmedikçe Allah onların durumunu değiştirmez. Allah, bir kavme kötülük diledi mi, artık o geri çevrilemez. Onlar için Allah’tan başka hiçbir yardımcı da yoktur” (Ra’d, 13/11) buyurmaktadır.

Bir toplum kendini değiştirmedikçe Allah da onların durumunu değiştirmez. Bu ilahî kanun her şeyden önce Allah’ın bize vereceği mükâfat veya cezaların davranışlarımıza göre değişeceği gerçeğini hatırlatıyor. Dolayısıyla da bize çok önemli bir sorumluluk yüklüyor. O da kendimizi sık sık kontrol edip gerektiğinde düşüncelerimizde ve hareketlerimizde birtakım değişiklikler yapmamız gerektiğidir.

Sözünü ettiğimiz bu değişim, olumsuz yönde de olabilir. Yani, bir kimse kendinde bulunan güzel ahlak ve meziyetleri değiştirmedikçe Allah da bunun karşılığı olarak onlara verdiği hayırlı nimetleri değiştirmez (bk. Enfâl, 8/53). Bu noktada iyi hâlimizi muhafaza etmeli, istikametimizi korumaya çalışmalıyız. Dünyamızı da her açıdan mamur kılmaya çalışmalıyız.

Kaynak: Diyanet Haber
Yorumlar (0)