banner250

banner246

Bir Devlet ve Fikir Adamı: Ziya Paşa

GÜNÜN DUASI: “Allah’ım! Kulağımın kötülüğünden, gözümün kötülüğünden, dilimin kötülüğünden, kalbimin kötülüğünden, tenimin kötülüğünden sana sığınırım.” (Nesâî, İstiâze, 4)

Diyanet Takvimi 17.05.2019, 02:00
Bir Devlet ve Fikir Adamı: Ziya Paşa
© Diyanet Haber

Asıl adı Abdülhamid Ziyâeddin’dir. 1829 yılında İstanbul Kandilli’de dünyaya geldi. İlk eğitiminin ardından dönemine göre modern bir eğitim veren Mekteb-i Ulum-i Edebiyye’de, daha sonra Beyazıt Rüşdiye’sinde okudu; bir yandan da Arapça, Farsça ve Fransızca öğrendi. Henüz on beş yaşına gelmeden şiirle meşgul olmaya başladı. Aynı zamanda bir devlet adamı olan Ziya Paşa, mutasarrıflık, valilik, şûra-yı devlet üyeliği, nâzırlık dâhil devletin birçok kademesinde görev yaptı. 17 Mayıs 1880 tarihinde vefat etti. Mezarı Adana Ulu Camii haziresindedir.

Ziya Paşa asıl şöhretini şiirlerinden almıştır. Tercî-i bend, Terkîb-i bend ve Harabat en önemli eserleri arasında yer alır. Bugün de halk arasında yaygın olarak kullanılan beyitlerinden bazıları şöyledir:

Âyinesi iştir kişinin lâfa bakılmaz

Şahsın görünür rütbe-i aklı eserinde

İnsana sadâkat yaraşır görse de ikrah

Yardımcısıdır doğruların Hazret-i Allah

İdrak-ı maâIî bu küçük akIa gerekmez

Zira bu terâzı o kadar sıkIeti çekmez

En ummadığın keşf eder esrar-ı derunun

Sen herkesi kör, âIemi sersem mi sanırsın.

Kaynak: Diyanet Haber
Yorumlar (0)