Dede, çocukları var iken malını torunlarına vasiyet edebilir mi?

Vasiyet, ölümden sonraya bağlı olmak üzere, bağış yoluyla bir malı bir şahsa temlik etmek, bırakmaktır. Eğer bir kimsenin çocukları varsa torunları ona mirasçı olamaz. Ancak kişi, malının üçte bire kadar olan miktarını mirasçısı olmayan herkese vasiyet edebilir (Buhârî, Vasâyâ 3). Bu bağlamda, kişinin kendisine varis olma ihtimali bulunmayan torunlarına vasiyette bulunmasına da engel bir durum yoktur. Hatta dedeyle bu torunların bağlantısı olan anne veya baba daha önce ölmüşse, dedenin onlara vasiyette bulunması bazı âlimlere göre vacip, bazılarına göre müstehap, yani dinen emredilmediği hâlde yapıldığında sevap kazandıran bir davranıştır. Günümüzde ise bu durumdaki vasiyetin vacip olduğu görüşü âlimler tarafından daha çok benimsenmektedir.

---

Bosna-Hersek’in İlk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç’in Vefatı. (2003)

---

Hikmet dolu Kur’an’a andolsun ki, sen kesinlikle dosdoğru bir yolda yürümek üzere gönderilmiş peygamberlerden birisin. (Yâsîn, 36/2-4)