Çocukların ahiretteki konumu

İslam âlimlerinin çoğunluğu çocukların dinî mükellefiyetlerinin bulunmadığını ancak ergenlik dönemine girince bütün dinî görevleri yerine getirmekle yükümlü olduklarını kabul eder. Kur’an-ı Kerim’de Allah’ın insanları muvahhid (hanif) olarak yarattığı, yaratmasında bir değişikliğin olmayacağı belirtilir. Bu sebeple doğan her çocuğun fıtri bir imana sahip bulunduğunu söylemek mümkündür. Hz. Peygamber’e nispet edilen farklı rivayetler sebebiyle âlimler Müslüman ve kâfirlerin ergenlikten önce vefat eden çocuklarının durumunu tartışmışlardır. Ölen bütün çocukların cennete gireceğini ifade eden hadisler, Allah’ın hiçbir kuluna zulmetmeyeceği, herkesin işlediği amellere göre karşılık bulacağı ve kimsenin başkasının günahından sorumlu tutulmayacağını bildiren ayetlerle uygunluk arz etmektedir. Bu sebeple ebeveyni ister Müslüman ister kâfir olsun, bulûğ çağına ermeden ölen bütün çocukların cennete gireceğini savunan görüşün tercih edilmesi daha isabetli görünmektedir.

---

Osmanlı Devleti’nin 10. Padişahı Kanuni Sultan Süleyman’ın Vefatı. (1566)

---

Rahmân’a kulluk edin ve aranızda selamı yayın. (İbn Mâce, Edeb, 11)