Biz bir şeyi murat ettiğimizde sözümüz “ol!” demekten ibarettir, o da hemen oluverir. (Nahl, 16/40)

Müşrikler, ölen bir kimseyi Allah’ın asla diriltmeyeceği konusunda Allah’a yemin ediyorlardı. Hâlbuki ölümden sonra dirilme, Allah’ın va’dettiği büyük bir gerçekti ve O’nun “Ol” demesiyle her şey oluverecekti. Rabbimiz bu gerçeği başka bir ayette şöyle beyan etmektedir: “De ki: “Yeryüzünde gezip dolaşın ve Allah’ın ilk yaratılışı nasıl başlatıp devam ettirdiğini görün. Allah, daha sonra ikinci hayatı da işte böyle gerçekleştirecektir; Allah’ın her şeye gücü yeter.” (Ankebut, 29/20)

Ölümden sonraki dirilişe iman etmek için, çevremizdeki varlıkların yaratılışına bakmak yeterlidir.

Kavl: Söz, ifade.
İrade: Bir şeyi yapıp yapmama hususunda karar verebilme ve bunu uygulama gücü; Allah’ın sübûtî sıfatlarından biri.
Kün: Ol!