Allah izin verirse” demeden hiçbir şey için, “Şu işi yarın yapacağım” deme! Unuttuğun takdirde rabbini an ve “Umarım rabbim bana, doğruya bundan daha yakın yolu gösterir.” de! (Kehf, 18/23-24)

Hz. Peygamber’e (sas) Ashab-ı Kehf hakkında soru sorulduğunda ertesi gün cevap vereceğini söylemiş ama “inşallah” dememişti. Bu sebeple bir süre vahiy kesilmiş, yaklaşık on beş gün sonra vahiy geldiğinde ise Yüce Allah (cc) Hz. Peygamber’i (sas) bu ayetle uyarmıştır. Zira hiç kimse yarın ne yapacağını bilemez.

Bir şeyin meydana gelmesi için sadece insanın iradesi yeterli değildir, Allah’ın da o işin olmasını dilemesi gerekir. Gelecekte bir işi yapmaya niyet ederken işi Allah’ın iradesine bağlamak yani inşallah “Allah dilerse/izin verirse” demek gerekir.

İnşallah: “Allah dilerse” anlamında, yapılacak her işin Allah’ın irade ve iznine bağlı olarak gerçekleşebileceğini belirtmek amacıyla işin öncesinde söylenmesi gereken söz.