Eğer Allah (cc) insanları haksızlıkları yüzünden hemen cezalandıracak olsaydı yeryüzünde hiçbir canlı bırakmazdı. Fakat onlara belirlenmiş bir sürenin sonuna kadar mühlet tanıyor. Ama süreleri dolduğunda onu bir an bile ne erteleyebilirler ne de öne alabilirler. (Nahl, 16/61)

Allah Teâla (cc), inkârcılar ve zalimler de dâhil olmak üzere çeşitli insan topluluklarını kötülükleri sebebiyle hemen cezalandırmayıp adaleti, merhameti ve keremiyle, belirlenmiş bir sürenin sonuna kadar onlara mühlet tanır. Ancak zulmeden insan, kendisine hemen ceza verilmemesine aldanır, eceli gelinceye kadar zulmünde ısrar eder ve en sonunda eceli ansızın onu yakalar. İşte Allah, bize bu gerçeği haber vererek nefsine zulmeden kullarını uyarmaktadır.

Allah’ın belli bir süreye kadar mühlet tanıyıp günahkârlara azap etmemesi bizi aldatmamalıdır. İnsanın eceli geldiği vakit, onu ertelemek mümkün değildir.

Ecel: Allah (cc) tarafından her canlı için önceden takdir edilen hayat süresi ve bu sürenin sonu olan ölüm vakti.