"Hiç mümin, fasık gibi olur mu? Bunlar elbette eşit olmazlar." (Secde, 32/18)

Önceki ayetlerde müminlerin bazı özelliklerine yer verildikten sonra bu âyette Allah’a (cc) inanan ve Allah’ın (cc) peygamberleri aracılığıyla gönderdiği esaslara itaat eden mümin ile itaatsiz ve isyankâr olan fâsık kişinin Allah (cc) katında aynı değerde olmadıkları vurgulanmaktadır. Mümin ile fâsık ne bu dünyada aynı düşünce ve yaşayış tarzına sahip olabilirler, ne de ahirette Allah (cc) tarafından aynı muameleyi görürler.

Mümin imanıyla, fâsık günahı ile muamele görür. Mümin olmak, Allah (cc) katında üstünlük sebebidir.

Mümin: İnanıp tasdik eden; başkalarına güven veren, kendisine güvenilen kişi.

Fâsık: Haktan sapan, Allah’ın emirlerine itaatten ayrılan âsi mümin veya kâfir kişi.