De ki: “Sizin için görevlendirilmiş bulunan ölüm meleği canınızı alacak, sonra rabbinize döndürüleceksiniz.” (Secde, 32/11)

Beden; et, kemik, kas gibi parçalardan oluşan bir bütündür. Onu canlı kılan ruhtur. Ruh, vakit geldiğinde Allah’ın (cc) görevlendirdiği ölüm meleği tarafından teslim alınacak, eşlik ettiği beden ile birlikte sahibi olduğu Rabb’e arz edilecektir. Ruhu alınan bedenin bir işlevi kalmayacak, yenilenmesi için tekrar tek yaratıcı olan Allah’a (cc) dönmüş olacaktır. İnkârcılar kabul etmese de bu dönüş, bedenle ruhun yeniden buluşmasını, aynı şahsiyet olarak yeniden dirilişi ifade etmektedir.

Ölüm herkesin uğrayacağı bir duraktır. Toprağa düşmek aslında yeniden doğmak ve Yaratana yürümektir.

Melekü’l-mevt: Ölüm meleği; Allah’ın emri ile vakti geldiğinde ruhları kabzetmekle görevli olan melekler topluluğunun reisi Azrâil.