Hadis-i şeriflerde misafire ikram etmenin önemi

  • Ebû Hüreyre’den (ra) rivayet edildiğine göre Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur:

Allah’a ve âhiret gününe inanan, misafirine ikram etsin. Allah’a ve âhiret gününe inanan, akrabalarıyla ilişkisini sürdürsün. Allah’a ve âhiret gününe inanan, ya hayır söylesin veya sussun. (Buhârî, Edeb, 85; Müslim, Îmân, 74)

  • Ebû Şüreyh Huveylid b. Amr el-Huzâî’nin (ra) işittiğine göre Resûlullah (sas) :

–Allah’a ve âhiret gününe inanan, misafirine hakkı olan şeyi ikram etsin, dedi. Sahâbîler:

–Yâ Resûlallah, misafirin hakkı nedir, diye sordular. Resûlullah da:

–Onu bir gece ve gündüz misafir etmektir. Misafire ikram ise üç gün olup, bundan sonrası sadakadır, cevabını verdi.

(Müslim, Lukata, 14; Buhârî, Edeb, 31)

  • Müslim’in bir rivayetine göre Hz. Peygamber :

–Bir Müslümanın, din kardeşinin yanında onu günaha sokacak kadar kalması doğru değildir, buyurmuştur. Sahâbîler:

–Yâ Resûlallah, onu nasıl günaha sokar ki, diye sorduklarında, Resûlullah (sas):

–Kendisini ağırlayacak bir şeyi olmadığı hâlde onun yanında kalmaya devam ederek (günaha sokar), diye karşılık vermiştir. ( Müslim, Lukata, 15)

En güzel teşekkür

Sahabeden Üsâme İbn Zeyd (ra)’den rivayet edildiğine göre; Resûlullah (sas) şöyle buyurdu: “Kendisine iyilik edilen kimse, o iyiliği yapana;  جَزاَكَ اللهُ خَيْراً cezâke’llâhü hayran (Allah, seni hayırla mükâfatlandırsın) derse, ona en iyi şekilde teşekkür ve dua etmiş olur.” (Tirmizî, Birr,  87)

 Sevgili Peygamberimiz şöyle buyurmuştur: “Kendisine bir ikramda bulunulan kişi, imkânı varsa karşılığını versin. İmkânı yok ise (ikramda bulunanı) hayırla yâd etsin. Çünkü hayırla yâd eden kimse, teşekkür etmiş olur. Bunu yapmayan ise nankörlük etmiş olur...”  (Tirmizî, Birr, 87)