Sizin için sağmal hayvanlarda da kesin olarak ibret vardır. Nitekim size hayvanın karnında, besin artıklarıyla kan arasında (oluşan), içenlere lezzet veren saf süt içiriyoruz. (Nahl, 16/66)

İnsan, Allah’ın (cc) verdiği nimetlerden sadece bir tanesinin üzerinde bile tefekkür etse Allah’ın (cc) varlığını, yüceliğini, cömertliğini hemen anlayıverir. Buna rağmen insanoğlu, etrafında meydana gelen ve hemen her gün gördüğü mucize gibi olayları sadece seyretmekle yetinir. Güneşin doğuşu, bir bitkinin bitişi, arının bal yapması, hayvanların süt vermesi, bunların hepsi birer mucizedir. Ancak bunları her gün gördüğümüz için bize sıradan bir hadise gibi gelir. Allah (cc), bu mucizevî olaylara dikkatimizi çekerek kendi varlığını her an ispat etmektedir.

Kendiliğinden meydana geliyormuş gibi gözüken her şeyin Allah’ın (cc) dilemesi ve yaratmasıyla meydana geldiğini hatırımızdan çıkarmamalıyız.

En’âm: Hayvanlar; deve, sığır, koyun ve keçi gibi hayvanların genel adı.