"Sizden kim, Allah’a (cc) ve Resûlüne (sas) itaat eder ve yararlı iş yaparsa ona mükâfatını iki kat veririz. Ve ona (cennette) bol rızık hazırlamışızdır." (Ahzâb, 33/31)

Bu ve önceki âyette; Hz. Peygamber’in (sas) hanımlarının, konumlarından dolayı tabi oldukları büyük imtihana ve taşıdıkları sorumluluğa işaret edilerek nimet-külfet dengesine dikkat çekilmektedir. Faraza onlardan birinin, ceza gerektiren bir iffetsizlik suçu işlemesi durumunda cezasının iki kat olacağı; Allah’a (cc) ve Resûlüne (sas) itaat edip yararlı iş yapması durumunda da statü ve sorumluluğuyla mütenasip olarak mükâfatının iki kat olacağı beyan edilmektedir.

Saygın konumlarda bulunan ve sorumluluk taşıyanlar, tavır, tutum ve davranışlarına daha fazla dikkat etmelidirler. Zira onların başarı ve başarısızlıkları, sorumlulukları nispetinde değerlendirilir.

Sâlih amel: Yararlı iş, Allah’ın razı olduğu davranış.
Kerîm: Bol, cömert.