"Ey iman edenler! Allah’ın size olan nimetini hatırlayın. Hani düşman orduları üzerinize gelmişti de biz onların üzerine bir rüzgâr ve göremediğiniz ordular göndermiştik. Allah, yaptıklarınızı hakkıyla görmektedir." (Ahzâb, 33/9)

Ahzab savaşı… Diğer bir ifade ile Hendek… Bir yanda Kureyşliler ve Hayber Yahudileri diğer yanda Gatafânlılar, Esedoğulları, Süleymoğulları ve daha niceleri… Bütün bu gruplar Allah resûlüne (sas) kucak açan Medine’ye saldırıya geçmek üzereler. Selmân-ı Fârisî’nin (ra) tavsiyesi ile şehrin savunulması için Hendek kazılır. Bu karar Müslümanların savaş stratejisi bakımından bir dönüm noktasıdır. Nihayet mücadele başlar ve Allah’ın (cc) rüzgârla ve görünmez orduları ile desteklediği müminlerin stratejisi başarı ile sonuç verir. İşte bu âyetle, yaşanılan o tecrübe hatırlatılır.

Allah’a (cc) karşı güç birliği olmaz. Allah (cc), müminleri dilediği şekilde destekler.

Niʻmete’llah: Allah’ın nimeti, yardımı.
Rîh: Rüzgâr.