"Allah ve Resûlü bir işe hüküm verdiği zaman, inanmış bir erkek ve kadına o işi kendi isteklerine göre seçme hakkı yoktur. Her kim Allah ve Resûlüne karşı gelirse, apaçık bir sapıklığa düşmüş olur." (Ahzâb, 33/36)

Âyette, Allah (cc) ve Resulü tarafından hükmü, kesin ve açık bir şekilde belirtilmiş konularda inanan erkek ve kadınların kabul veya red anlamında bir tercihte bulunmalarının mümkün olamayacağı ifade edilmektedir. Esasen bu mümin ve Müslüman olmanın da zorunlu bir sonucudur. Zira müslim, Allah (cc) ve Resulünün hükmüne teslim olan, onların emirlerine itaat eden demektir. Mümin olma iddiasına rağmen Allah (cc) ve Resulünün (sas) açık ve kesin buyruklarına uymayanların ise sapkın kimseler olduğu beyan edilmektedir.

Kur’an’da ve sahih sünnette açıkça belirtilmiş emir ve yasaklara tereddütsüz uymalıyız. Allah (cc) ve Resulünün emir ve yasaklarına uymamanın sapıklık olduğunu biliriz.

İsyân: Karşı gelme, itaat etmeme.
Dalâlet: Sapıklık.

Editör: Mehmet Çalışkan