"İçinizden Allah’ın lütfuna ve ahiret gününe umut bağlayanlar, Allah’ı çokça ananlar için hiç şüphe yok ki, Resûlullah’ta güzel bir örneklik vardır." (Ahzâb, 33/21)

Ayet, Hz. Peygamber’in (sas) hayatının bütün yönleri ile rol model olduğunu vurgulamaktadır. Hendek savaşı bağlamında düşünüldüğünde Peygamberimiz (sas), kişisel çıkarlarını düşünmeyen, kendi güvenliğini önceleyip savaştan kaçmayan, savaşta en ön saflarda yer alan, diğer müminler gibi aç kalan ve karnına taş bağlayan, bütün fedakarlıkları en üst seviyede gösteren bir komutandır. Onun örnekliğini sadece bu tabloya hasretmek doğru değildir. O her hâli ile, bütün kişilik özellikleri ile müminler için en güzel örnektir. Ne mutlu örneği Hz. Muhammed (sas) olanlara!

Hz. Muhammed (sas), Allah’ın müminler için gönderdiği en güzel örnektir.