"Allah’a tevekkül et, vekil olarak Allah yeter." (Ahzâb, 33/3)

Ahzâb sûresi, Hz. Peygamber’e (sas) ve onun değerli şahsında bütün müminlere, Allah’a (cc) karşı gelmekten sakınmak, kafir ve münafıklara itaat etmemek, Allah’tan gelen ilahî buyruklara uymak şeklinde birtakım emirlerle başlamaktadır. Nitekim sûrenin genelinde Hendek savaşı anlatılmaktadır. Bu savaş münafıkların iki yüzlülüğünü ve kâfirlerin düşmanca tavırlarını ortaya koymaktadır. Onlara karşı dikkatli olmak, bu âyetin de işaret ettiği şekilde bütün güç birliklerine ve aşırılıklara karşın Allah’a (cc) güvenmek gerekir. Âyette, hem Hz. Peygamber’in (sas) hem de bütün müminlerin takip etmesi gereken bir yol gösterilmektedir.

Müminin dayanağı Allah’tır. Allah daima müminin yanındadır.

Tevekkül: Elinden geleni yaptıktan sonra Allah’a güvenip dayanmak.

Vekîl: Güvenilmeye layık olan; yardımcı; işleri yürüten.