"Müminler içinde Allah’a (cc) verdikleri sözde duran nice erler var. İşte onlardan kimi, sözünü yerine getirip o yolda canını vermiştir; kimi de (şehitliği) beklemektedir. Onlar hiçbir şekilde (sözlerini) değiştirmemişlerdir." (Ahzâb, 33/23)

Âyette, savaşta düşman karşısında geri dönüp kaçmayan, daha önce Allah (cc) ve Resûlüne (sas) verdikleri söze sadık kalan samimi müminlerin vefa dolu davranışlarına işaret edilmektedir. Onlar kendilerini Allah’a (cc) adamışlardır. İşte bu adanmış ruhlardan bazıları ilk fırsatta savaşa katılıp Allah (cc) yolunda hayatlarını feda etmiş, bazıları da hayatlarını feda etmek üzere yani şehadet şerbetini içmek için beklemektedirler. Allah (cc) yolunda savaşıp ölenler şehittir, kalanlar gazi.

Mümin canı pahasına da olsa Yüce Allah’a verdiği sözü yerine getirir. Verdikleri söze sadık kalmak müminlerin bir özelliğidir. İslam davası, kendini bu davaya adayan insanların omuzunda yükselir.

Ricâl: Adamlar, erler, yiğitler.

Tebdîl: Değiştirmek.