Dünya evimiz bize emanettir

Rabbimiz, eşsiz gücü ve benzersiz sanatıyla kâinatta binbir çeşit canlı yaratmıştır. Bunların her biri nimettir ve her nimet emanettir. Allah, kendi zatından uzak ve bağımsız bir evren var etmemiştir. Bütün varlıklar O'nun mülküdür. Çevremize karşı olan sorumluluğumuz Rabbimizin eserine ve mülküne olan saygımızın gereğidir. Allah’ın koyduğu kanunlara aykırı davranarak tabiata zarar vermek ise Cenâb-ı Hakk’a karşı sorumluluğumuzu ihmal etmek demektir. Ne yazıktır ki günümüzde dünyevî hırslarının esiri olan insanoğlu, çevresiyle dostça, adil ve insaflı bir ilişki kuramadı. Bütün canlılara nefes kaynağı olan ormanları yaktı, karnımızı doyurduğumuz toprakları çölleştirdi, suya kandığımız nehirleri kirletti. Oysa çevremize sevgi ve şefkatle davrandığımız ölçüde bizler de huzur ve sağlık içinde yaşayacağız. Aksi hâlde zarar görecek olan sadece tabiat değil, bizatihi bizler olacağız. Gün gelip emanetin sahibi olan Rabbimize hesap vereceğimizi aklımızdan çıkarmayalım.

---

Hz. Hüseyin’in (ra) Kerbela’da Şehadeti. (M. 680)
Tarihçi İsmail Hakkı Uzunçarşılı’nın Vefatı. (1977)

---

… Kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın… (Bakara, 2/195)