İstanbul Müftülüğü yayını Din ve Hayat Dergisi 2023 yılının Yaz/47. sayısı, "Selefilik" dosya konusuyla okuyucuyla buluştu.

Dosyada Selefilik konusu; Selefiliğin tanımı, tarihçesi, günümüzde farklı coğrafyalardaki yansımaları, siyasi ve sosyal hayattaki etkileri gibi yönlerden ele alınmaya çalışıldı. Ayrıca Selefiliği konu edinen kitaplar ve dergiler tanıtıldı.

"Selef-i Salihîn’den Selefiliğe" başlıklı yazısı ile İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş’un yer aldığı dergide ayrıca Prof. Dr. Mehmet Ali Büyükkara ile “Selefilik” konusunun mahiyeti, aktörleri, tarihi ve bugünü ile sosyolojik ve psikolojik arka planı üzerine bir röportaj gerçekleştirildi.

Sayı ile ilgili olarak Dergi Editörü Dr. Fulya İbanoğlu, "Tarihte nüksettiği gibi modern zamanlarda da İslam’dan 'uzaklaşıldığı' kaygısıyla selefle halef arasındaki denge bozulmuş gibi görünüyor. 'Kur’an’a dönmek' adına tek tip 'selefi/lik'ler icat ediliyor. Biz de bu sayımızda 'selefî' kime denir, 'Selefilik' nasıl bir harekettir, 'Ehl-i Hadis' ile 'Selefî' arasında ne türden irtibatlar vardır gibi soruların cevabını aradık. 20. asırda kendisine 'selefi' diyenlerin hususiyetlerini inceledik. Tarihin farklı dönemlerinde farklı ilim dallarında 'selef' hassasiyetinin ne anlama geldiğini anlamaya çalıştık. Bunları yaparken de birbirinden farklı düşünen ama temelde hassasiyetleri aynı olan yazarların yazılarını bir araya getirdik. Böylece meselenin tamamı olmasa da pek çok cephesini göstermeyi hedefledik." diye konuştu.

Derginin son sayısı ile arşivine e-dergi kategorisinden ulaşılabiliyor.

DinveHayatDergisiBanner