Allah kime hidayet ederse işte o doğruyu bulmuştur; kimi de hidayetten mahrum ederse artık onu doğruya yöneltecek bir rehber bulamazsın. (Kehf, 18/17)

Putperest bir kavmin içinde Allah’ın (cc) varlığına ve birliğine inanan birkaç genç, bu inançlarını dile getirip putperestliğe karşı çıktılar. Allah’a (cc) olan imanlarını serbestçe ifade etme ve inançlarının gereğini yerine getirme imkânı bulamayacaklarını anlayınca bir mağaraya sığındılar ve “Rabbimiz! Bize rahmet et ve bize bir çıkış yolu hazırla!” diye dua ettiler. Allah (cc), onların dualarını kabul etti ve kendilerini orada uzun müddet derin bir uykuya daldırdı. Ashâb-ı Kehf adı verilen bu gençlerin yaşadıkları, ibret almamız maksadıyla bu ayetlerde dikkatimize sunulmaktadır.

Allah (cc), kendisine güvenenlere yardım eder ve onlara içinde bulundukları zor durumdan çıkış yolları gösterir.

Ashâb-ı Kehf: Mağara halkı, mağara sahipleri.

Mürşid: Doğru yolu gösteren, rehber, kılavuz.

Kaynak: Diyanet Hadislerle İslam