Biz, kimlerin daha güzel amel edeceğini deneyelim diye yeryüzündeki her şeyi oranın süsü yaptık. (Kehf, 18/7)

Yüce Allah (cc) bizi yaratmış, çevremizde su, hava, toprak gibi çeşitli nimetler bahşederek hayatımızı sürdürmemiz için uygun ortam sağlamıştır. O, bize oldukça çekici gelen mal ve evlat gibi dünyanın süsü sayılan başka nimetler de vermiştir. Ayrıca diğer canlılardan farklı olarak bize akıl, irade, sabır gibi özellikler vererek bizi yaratılmışların en şereflisi kılmıştır. Bütün bu verilen nimetler ve yalnızca insan olarak bize bahşedilen ek özellikler belirli bir amaca yöneliktir.

İnsan boşuna yaratılmamış ve yaratıldıktan sonra da başıboş bırakılmamıştır. Allah (cc) tarafından bize verilen bütün nimetlerin temel amacı imtihandır.

Zînet: Süs; bir şeyi takıyla, elbiseyle veya şekil verme yoluyla güzelleştirmek.