27
Mayıs 2019
İyilik Medeniyetinin İnşası

Son iki asırdır Müslümanların dünyadaki etki gücünü kaybetmesiyle yeryüzü her açıdan oldukça sancılı süreçlere, bireysel-sosyal bunalımlara, ideolojik kaoslara sürüklenmiştir. İnsanı tutarsız tesadüflerle izah etmeye çalışan ve...

MAKALEYİ OKU
20
Mayıs 2019
Medine’den Medeniyete

İslam'ın hayat veren ilkelerine amansız bir düşmanlıkla karşılık veren, Hz. Peygambere ve ilk müminlere Mekke'yi yaşanmaz hale getirenlerin en bariz özellikleri, zenginliğiyle övünen, servetiyle kibre bürünen, fakirleri, yetimleri,...

MAKALEYİ OKU
12
Mayıs 2019
Cahiliyeden Asr-ı Saadete

Miladın yedinci asrında, hayatın zulüm ve haksızlık girdabına hapsedildiği, merhametin kaybolmasının insani değerlere maliyetini, şairin; 'dişsiz mi bir insan onu kardeşleri yerdi” diye tarif ettiği bir cahiliye dönemi,  mülkün...

MAKALEYİ OKU
17
Mar 2019
Asrın İnanca Tanıklığı Çanakkale Zaferinin Hatırlattıkları

3 Kasım 1914, İ'tilaf devletleri Çanakkale Boğazı'na gelir. 19 Şubat 1915'te başlayan saldırılar 18 Mart'a kadar devam eder. 18 Mart, deniz savaşının en çetin geçtiği zamandır.  Namağlup namıyla öne çıkan ve zamanın...

MAKALEYİ OKU
05
Kas 2018
İsyan Ruhlu Gençler

Yaşadığımız dünyanın gençliğe bakışına egemen olan düşünceye baktığımızda maalesef sorun merkezli bir yaklaşımın öne çıktığı görülmektedir. Kitlelerin şartlanmışlığı yanında, gençliğe dair araştırmalar, tezler, TV...

MAKALEYİ OKU
06
Ağu 2018
Medeniyetimizin Kayıp İki Anahtarı: İlim ve Tefekkür

Hz. İsa'dan yaklaşık 6 asır sonra Allah, İslam'ın son vahyini Hicaz yarımadasında kabileler hâlinde yaşayan bir cahiliye toplumuna göndermiştir. 610 yılında gelen ilk vahiyden yirmi yıl sonra, insani değerlerin kaybolduğu cahiliye...

MAKALEYİ OKU
11
Mayıs 2018
Vaktin Kıymetine Dair…

Meşhur hikayedir; teknolojinin buzdolabını ve derin dondurucuları icat edecek kadar gelişmediği zamanlarda, dağların yükseklerinden buza dönüşen kar parçaları kesilir ve pazarlarda satılırmış. Sıcak bir yaz günü Bağdat Çarşısında...

MAKALEYİ OKU