Mustafa Irmaklı / Son Makaleleri

Mustafa Irmaklı / Bütün Yazıları

banner184

Mustafa Irmaklı

Bütün Yazıları

Mustafa Irmaklı
Diyanet İşleri Uzmanı

Küresel Musibetlerin Arka Planına Dair

Son asır boyunca hayata dair kullanılan en yaygın ifadelerden birisi de 'hız çağında” yaşıyor oluşumuzdu. Zira her şey öylesine hızlı akıyordu ki insan kendisiyle yüzleşmeye, varlığı, hakikati, manayı tefekkür etmeye vakit bulamadığı...
25 Mayıs 2020

Ölümden Önce Hayat Var mı?

Hayat ve ölüm biri diğerinin hep yanında iki kelime.. Ancak nedense hayat daha pozitif bir bakışla ele alınır. Kişisel gelişimden yaşam koçluğuna kadar hayatın uzmanları çoktur. Dahası herkesin hayata dair beklentileri, hayalleri, planları...
14 Mayıs 2020

Oruçla Hayata Tutunmak

İbadetlerin Allah'la irtibatı niyet ve samimiyet ile kurulurken hayatla ilişkisi hikmet ve güzel ahlak düzleminde tezahür etmektedir. Nitekim kavmi Şuayb Peygamber'in putlara tapmayan ve haksızlıklara karşı çıkan davranışını yorumlarken,...
29 Nisan 2020

Herşey Ailede Başlar

İnsanın yeryüzü serüveni Hz. Âdem ve eşi Havva ile bir aile olarak başlar. Bunun içindir ki, Allah'a kulluk görevinden halifelik sorumluluğuna, güzel ahlakın yaşanmasından marufun hayata hâkim olması için mücadeleye kadar insanın...
28 Kasım 2019

Emanetin İstismarı ve Hıyanetin Karanlık Yüzü

İnsanın yeryüzü ve varlık âlemi ile ilişkisini ifade eden ontolojik perspektifin en kapsamlı ve özlü kelimesi 'emanet” kavramıdır. Zira âlemin varoluşsal boyutuna dair izahlar getirilirken iman, anlam, sorumluluk gibi en önemli alanların...
28 Temmuz 2019

İyilik Medeniyetinin İnşası

Son iki asırdır Müslümanların dünyadaki etki gücünü kaybetmesiyle yeryüzü her açıdan oldukça sancılı süreçlere, bireysel-sosyal bunalımlara, ideolojik kaoslara sürüklenmiştir. İnsanı tutarsız tesadüflerle izah etmeye çalışan ve...
27 Mayıs 2019

Medine’den Medeniyete

İslam'ın hayat veren ilkelerine amansız bir düşmanlıkla karşılık veren, Hz. Peygambere ve ilk müminlere Mekke'yi yaşanmaz hale getirenlerin en bariz özellikleri, zenginliğiyle övünen, servetiyle kibre bürünen, fakirleri, yetimleri,...
20 Mayıs 2019

Cahiliyeden Asr-ı Saadete

Miladın yedinci asrında, hayatın zulüm ve haksızlık girdabına hapsedildiği, merhametin kaybolmasının insani değerlere maliyetini, şairin; 'dişsiz mi bir insan onu kardeşleri yerdi” diye tarif ettiği bir cahiliye dönemi,  mülkün...
12 Mayıs 2019

Asrın İnanca Tanıklığı Çanakkale Zaferinin Hatırlattıkları

3 Kasım 1914, İ'tilaf devletleri Çanakkale Boğazı'na gelir. 19 Şubat 1915'te başlayan saldırılar 18 Mart'a kadar devam eder. 18 Mart, deniz savaşının en çetin geçtiği zamandır.  Namağlup namıyla öne çıkan ve zamanın...
17 Mart 2019

İsyan Ruhlu Gençler

Yaşadığımız dünyanın gençliğe bakışına egemen olan düşünceye baktığımızda maalesef sorun merkezli bir yaklaşımın öne çıktığı görülmektedir. Kitlelerin şartlanmışlığı yanında, gençliğe dair araştırmalar, tezler, TV...
05 Kasım 2018

Medeniyetimizin Kayıp İki Anahtarı: İlim ve Tefekkür

Hz. İsa'dan yaklaşık 6 asır sonra Allah, İslam'ın son vahyini Hicaz yarımadasında kabileler hâlinde yaşayan bir cahiliye toplumuna göndermiştir. 610 yılında gelen ilk vahiyden yirmi yıl sonra, insani değerlerin kaybolduğu cahiliye...
06 Ağustos 2018
Günün Anketi Tümü
Sitemizde en çok hangi haberler ilginizi çekiyor?