Ölüm korkusuyla başa çıkma

Her sağlıklı canlı hayatını devam ettirme, canını koruma içgüdüsüyle yaratılmıştır. Bu içgüdünün bir getirisi olarak ise ölüm korkusuna sahiptir. Yani ölüm korkusu aslında her sağlıklı insanın içinde olan doğal bir duygudur. İnsanoğlunun yaşamını devam ettirebilmesi için gerekli en temel duygulardandır. Bizim tehlikelere karşı tedbir alarak yaşamımızı sürdürebilmemizi sağlar. Yaşamanın değerini artırır çünkü yaşamın, ömrün bize sunulmuş sınırlı bir kaynak olduğunu biliriz. Peki ölüm korkusuyla baş etmek için neler yapılabilir? Yapılacak en temel şey ölümü yaşamın bir parçası olarak kabullenmektir. Ölümü kontrol edemeyeceğimizi kabul etmek durumundayız. Yoğun ölüm korkusu bizi ölümden değil ama güzel bir şekilde yaşamaktan alıkoyar. Ölümü kabullendiğimiz gibi ölüm korkumuzu da kabullenmeli ve ondan kaçmamalıyız. Ölüm ebedi aleme açılan bir kapıdır. Rabbimize kavuşmadır. Bu duygu ile baktığımızda ölüm bizim için korku olmaktan çıkacaktır.

---

II. Kosova Savaşı. (1448)
İmam-Hatip Okulları Öğretime Başladı. (1951)

---

Kim anneyi yavrusundan ayırırsa, Allah da kıyamet günü onu sevdiklerinden ayırır. (Tirmizî, Büyû’, 52)