Musibetlerden korunmak için dua

“Musibet” baş ağrısından sel felaketine varıncaya kadar insanın canına, malına, işine, eşine, evine ve çocuklarına isabet eden ve insanı üzen her şeydir. Peygamber Efendimiz; “Derde düşmüş birini gören kimse ‘Beni, seni müptela kıldığı şu şeyden esirgeyen ve beni yarattıklarının birçoğundan üstün kılan Allah’a hamd olsun’ derse, o belâ ona sirayet etmez” buyurmuştur. Dua, dertlere deva bulmak, her türlü kötülükten korunmak, görünür-görünmez musibetlerden uzak olmak için kulun Rabbine ilticasıdır. Nitekim Peygamber Efendimiz Rabbine şöyle sığınırdı: “Allah’ım! Acizlikten, tembellikten, cimrilikten, korkaklıktan, ihtiyarlıktan ve kabir azabından sana sığınırım. Allah’ım! Nefsime takvayı nasip et ve onu arındır; onu en iyi arındıracak olan sensin. Onun dostu ve velisi sensin. Allah’ım! Huşû duymayan kalpten, doymayan nefisten, fayda vermeyen ilimden ve kabul olunmayan duadan sana sığınırım.”

---

Babanzâde Ahmed Naim’in Vefatı. (1934)

---

Hiç kimseye, sabırdan daha hayırlı ve büyük bir lütufta bulunulmamıştır. (Müslim, Zekât, 124)