Her şeyin hazineleri sadece bizim katımızdadır ve biz oradan indirdiğimizi belirli bir ölçüye göre indiririz. (Hicr, 15/21)

Her şeyin gerçek sahibi Yüce Allah’tır. Bundan dolayı O’nun isimlerinden biri de “Malikü’l-mülk”tür. Bizim bir şeye sahip olmamız ise geçicidir. Göklerde ve yeryüzünde her şeyin kaynağı Allah’ın katındadır. O, nimetlerini insanlara, canlılara belirli bir ölçüye, düzene, kurala ve yasaya göre indirir. Bu sebeple insan, muhtaç olduğu, elde etmek istediği meşrû şeyleri O’ndan dilemeli, O’nun koyduğu kurallara uyup çalışmalı; sahip olduğu her şeyin de aslında O’na ait olduğunu aklından çıkarmamalıdır.

Elimizdeki her nimet için Allah’a daima şükran borçluyuz. Şükür borcumuzu Allah’ın emir ve yasaklarına uymakla yerine getirebiliriz.

Kader: Ölçmek, takdir etmek; Allah’ın ebede kadar olacak her şeyi takdir etmesi ve vakti geldiğinde yaratması.