Hacıveyiszade Mustafa Kurucu

Güler yüzlü, mert, dürüst ve birleştirici bir din görevlisi. Hayatı boyunca incitmeden, güzel sözle insanları uyaran, hoş bir seda bırakarak dünyadan göçmüş bir gönül insanı: Hacıveyiszâde Mustafa Kurucu. 1889 yılında Konya’da dünyaya gelir Mustafa Kurucu. Devrin en önde gelen müderrislerindenken ve onlarca kitap kaleme alabilecek ilmî birikimi varken ömrünü talebe yetiştirmeye adamış öncü bir âlimdir. Bir defasında talebelerinden birisi, “Hocam, ilimde, bilimde, irfanda ve izanda bir deryasınız. Ne olur bir kitap yazsanız?” diye sorunca Mustafa Efendi, talebelerini işaret ederek, “Evladım! Benim yüzlerce hatta binlerce eserimin olduğunu bilmiyor musunuz? Unutmayınız ki bir kalpten bin kitap çıkar. Fakat bin kitapta bir kalp bulunmayabilir.” der. Mustafa Efendi, kendisinin de ifade ettiği üzere bir kitap bırakmadı ama yüz binlerce gönlü irşat edecek sevgi ve muhabbet ehli âlim bırakarak 5 Şubat 1960 tarihinde baki âleme göç eyledi.

---

Allah size, emanetleri mutlaka ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder. Allah size ne güzel öğütler veriyor. Şüphesiz Allah her şeyi işitmekte, her şeyi görmektedir. (Nisâ, 4/58)