Yaşamın en güzel çağı… Çocukluktan çıkmanın verdiği heyecanla filizlenen umutların baharı… Her gün gelişen ve güçlenen bir beden, coşan duygular, keşfedilen bir manevi soluk... Gün gelip durulacak, olgunlaşacak ve yetişkin olarak insanlık ailesine katılacak bir kişiliğin inşa yılları… Gençlik… Bir ömrün koşar adım yaşanan ve kaybedilmek istenmeyen zamanı... İslam bir gencin evinde filizlenmiştir. Allah Resûlü gençlere güvenmiş, onlara önemli görevler vererek kendilerini geliştirme ve topluma hizmet etme fırsatı tanımıştır. Kulluk bilinci ile büyüyen ve gençlik coşkusuna rağmen harama düşmeyen genç, Allah’ın gölgesinden başka hiçbir gölgenin bulunmadığı o dehşetli kıyamet günü arşın gölgesi altında gölgelenecek yedi sınıf insandan biri değil midir? (Buhârî, Ezân, 36) “Gençler düşünebilselerdi; yaşlılar yapabilselerdi!” der bir özlü söz. Zira bir gencin duyguları çoğu zaman muhakeme yeteneğinin önüne geçer. Duyguları karmaşıktır. Hayata dair daha çok tepkisel tavırlar sergilerler. Anne babasından farklı olduğunu göstermek için zaman zaman hatalar yaparlar. Çünkü insan gençliğinde öğrenir, yaşlılığında anlar. Unutmayın! Bir gence ulaşmanın yolu, onu dinlemekten geçer... Eleştirmeyin, takdir edin; kıyaslamayın, kabul edin. Ne attan düşmedik yiğit, ne de sürçmedik at vardır. Önemli olan düştükten sonra doğrulup kendine gelmektir. Gençlerin eğitiminde anne baba desteği ilk ve en önemli aşamadır. Onu dinleyen, ona karşı sabırlı olan, ona güvenen ve sorumluluk veren bir anne baba olabilmek hem Peygamberimizin tavsiyedir hem de bir genci topluma ve dine kazandırmanın ilk aşamasıdır. Anne babanın her anlamda evladına örneklik etmesi, ona enerjisini doğru kullanabileceği alanlar açması, bir hata yaptığında evladının yanında olması ve ondan vazgeçmeyerek ona destek olması, onun her anlamda sağlıklı bir birey olarak yetişmesini sağlayacaktır. Hz. Yakub’un yavrusuna duası gibi, yıllar sürmesi gerekse de ısrarla Allah’ın yardımını talep etmeli, gencin hayrı, mutluluğu için gayret göstermeli ve “Bundan adam olmaz.” diyerek bir gençten ümit kesmemelidir. Unutmamalıyız ki bir fidanın büyümesi zaman alır. Meyve veren olgun bir ağaç hâline gelebilmesi için ısrarlı, kararlı ve bilinçli bir çabaya ihtiyaç vardır. Bu çabayı gösterirken anne babalara bir rehber olmak için kaleme alınmış bir kitap, Ailemde Bir Genç Var.

İÇİNDEKİLER:

Nedi̇r Gençli̇k?

Ben Gencim

Bir Genç Bizden Ne İster?

Kitabın PDF ve ePUB formatlarına erişmek için:

https://yayin.diyanet.gov.tr/Product/Detail?productId=357