Hz. Peygamber (s.a.s.) hastalığının ağırlaşması sebebi ile mescide gelemediği durumlarda Hz. Ebubekir’i ashaba namaz kıldırmakla görevlendirmiştir. Mahiyet itibarı ile imamlık görevi dinî ve sosyal açıdan önemli bir sorumluluk mevkii olduğu için bu görevi yerine getirecek olanların belli niteliklere sahip olması zorunludur. Buna göre imamın yeterli ilmî alt yapıya sahip olması, Kur’an-ı Kerim’i usulüne uygun olarak okuması, takva ve güzel ahlak sahibi olması bu niteliklerin başında gelir. Dört fıkıh mezhebinden her biri Kur’an ve Sünneti anlama çabası içinde olmuşlardır. Dolayısıyla din görevlisinin, bulunduğu yörede uygulanan mezhebin temel özelliklerini bilmesi önemlidir. Mihrap hizmeti yürütülürken cemaatin mensup olduğu mezhebe ait farklı uygulamalara riayet edilmelidir. Bu sebeple farklı mezhebe mensup Müslümanların bulunduğu yörelerdeki din görevlilerinin bu konuda destelenmeleri gerekmektedir. İşte elinizdeki kitapçık bu amaçla hazırlanmıştır. Çalışmada Şâfiî mezhebine mensup olanların bulunduğu yerlerde görev yapacak İmam-Hatiplerin bilmesi gereken bazı temel konulara Şâfiî mezhebi esas alınarak yer verilmiştir.

İÇİNDEKİLER:

ABDEST

MESTLER ÜZERİNE MESH ETMEK

SARGI ÜZERİNE MESHETMEK

ÖZÜR HALİ

GUSÜL

TEYEMMÜM

KADINLARIN ÖZEL HALLERİ

NAMAZ

EZAN VE KAMET

CEMAATLE NAMAZ

CUMA NAMAZI

HUTBE

BAYRAM NAMAZI

TEŞRİK TEKBİRLERİ

TERAVİH VE VİTİR NAMAZI

YOLCULUKTA NAMAZ

KAZA NAMAZI

SEHİV SECDESİ

TİLAVET SECDESİ

CENAZE NAMAZI

ORUÇ

ZEKÂT

FITIR SADAKASI

KURBAN

SÜT HISIMLIĞI

Kitabın PDF ve ePUB formatlarına erişmek için:

https://yayin.diyanet.gov.tr/Product/Detail?productId=397