Düşünmediler mi ki, gökleri ve yeri yaratmış olan Allah (cc), kendilerinin benzerlerini de yeniden yaratmaya kādirdir! Allah (cc) onlar için bir vade takdir etti, bunda kuşku yoktur. Ama zalimler inkârcılıktan başkasını kabullenmediler. (İsrâ, 17/99)

Müşrikler hayatı bu dünyadan ibaret sayıyor ve öldükten sonra dirilmeyi imkânsız görüyorlardı. “Bizler, bir kemik yığını ve un ufak olmuşken yepyeni bir yaratmayla dirilecekmişiz, öyle mi?” diye soruyorlardı (İsrâ, 17/98). Buna mukabil kendilerine sorulduğunda gökleri ve yeri Allah’ın (cc) yarattığını söylüyorlardı (Ankebut, 29/61-63). Bu ayeti kerimede müşriklerin söz konusu yaklaşımlarıyla kendi içlerinde çelişki yaşadıklarına işaret edilmektedir. Zira bir şeyi tekrar etmek ve benzerini yapmak, onu ilk defa yapmaktan daha kolaydır.

Gökleri, yeri, bütün kâinatı ve insanı yoktan yaratan Allah (cc), öldükten sonra insanı tekrar diriltmeye de kâdirdir/gücü yeter.

Kâdir: Güçlü, kuvvetli, istediğini istediği gibi yapabilen, âciz olmayan.