"Bir şeyi açığa vursanız da, gizleseniz de şüphe yok ki Allah, her şeyi gayet iyi bilmektedir." (Ahzâb, 33/54)

Peygamber Efendimizin (sas), Zeynep validemizle evliliği münasebetiyle verdiği yemeğe katılanlardan bazıları kendi aralarında sohbete dalmış ve uzun süre evden ayrılmamıştı. Bir önceki âyet, Hz. Peygamber’in (sas) rahatsız olmasına sebep olan o davetliler hakkında nazil olmuştur. Beşerî ilişkiler ve görgü kuralları bakımından tüm inananlar için önemli hatırlatmalar ve uyarılar içeren söz konusu âyetten sonra bu âyette, Allah’ın (cc) yapmakta olduğumuz gizli-açık her şeyden haberdar olduğu ve bunlardan bizleri hesaba çekeceği vurgulanmaktadır.

Her zaman Yüce Allah’ın gözetiminde olduğumuzun bilinciyle hareket etmeliyiz.

İbdâ: Açığa vurmak.
İhfâ: Gizlemek.
Alîm: Her şeyi bilen.