Geçmişten günümüze kaynaklarda farklı isimlerle zikredilen kapıların sayısı değişkenlik arz eder. Toplam 14 kapısı bulunan Aksâ’nın bugün batı ve kuzeyindeki sadece 10 kapısı açıktır. Doğu ve güney taraflardaki kapılar ise kapalıdır.

Batı Duvarı: (Kuzeyden güneye doğru)

Gavânime Kapısı

Nâzır Kapısı

Hadîd (Demir) Kapısı

Kattânîn (Pamukçular) Kapısı

Mutahhara Kapısı

Silsile (Zincir)/Mahkeme Kapısı

Mağâribe (Faslılar) Kapısı

Kuzey Duvarı:

Esbât (Sıbtlar) Kapısı

Hıtta Kapısı

Atem (Karanlık Kapı)

Şerefü’l-Enbiyâ/Devâdâriyye Kapısı

Güney Duvarı:

Tekli Kapı (At Kapısı)

Nebi Kapısı (İkili Kapı)

Üçlü Kapı

Doğu Duvarı:

Tövbe/Rahmet Kapısı (Altın Kapı). Müslüman mezarlığına bakan bu kapı kapalıdır.mescid-i aksada bulunan kapılar